Sieť Wi-Fi nie je zobrazená

Skúste vyhľadať sieť Wi-Fi ešte raz.

Ak to stále nefunguje, možno máte skrytú sieť a v takomto prípade si pozrite návod k vášmu smerovaču Wi-Fi s cieľom zistiť, či vaša sieť Wi-Fi nie je skrytá (vysielanie SSID je deaktivované), a ako zobraziť vašu sieť Wi-Fi (vysielanie SSID je aktivované).

Po dokončení tohto kroku môžete pripojiť váš termostat Danfoss ECtemp Smart k sieti Wi-Fi podľa opisu v tomto článku: Ako pridám aplikáciu Danfoss ECtemp Smart App do môjho termostatu Danfoss ECtemp Smart?

Keď je termostat Danfoss ECtemp Smart pripojený k vašej sieti Wi-Fi, môžete v prípade potreby znova skryť sieť Wi-Fi podľa návodu k vášmu smerovaču Wi-Fi.

Ak si nie ste istý, ako nakonfigurovať váš smerovač Wi-Fi, odporúčame vám kontaktovať vášho poskytovateľa smerovača.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa sieť Wi-Fi nemusí zobraziť z dôvodu zvolenej frekvencie na smerovači Wi-Fi.

Termostat Danfoss ECtemp Smart podporuje smerovače Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Väčšina smerovačov Wi-Fi, ktoré podporujú frekvenciu 5 GHz, predvolene podporuje aj frekvenciu 2,4 GHz na zaistenie najvyššej možnej kompatibility s produktmi Wi-Fi. Pozrite si návod k vášmu smerovaču s cieľom dozvedieť sa viac o podporovaných frekvenciách.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.