Ako zmením teplotu pre danú miestnosť?

Teploty sa dajú nastavovať priamo na termostate dotykom šípok hore a dolu v prednej časti. Ak termostat používa „plán vykurovania“, toto nastavenie sa prepíše, keď nastane regulácia podľa naplánovaných akcií.
Požadované teploty, keď ste doma, preč, alebo keď spíte, sa dajú nastaviť individuálne pre každú miestnosť použitím aplikácie Danfoss ECtemp Smart App.

  1. Získajte prístup k pravému panelu aplikácie Danfoss ECtemp Smart App.
  2. Teraz máte dve možnosti.
    • Kliknutím na ceruzku zmeňte aktuálnu teplotu pre ktorúkoľvek miestnosť v zozname. Ak termostat používa „plán vykurovania“, toto nastavenie sa prepíše, keď nastane regulácia podľa naplánovaných akcií.

    • Kliknutím na možnosť [názov miestnosti] zobrazíte teploty „Doma“ a „Preč a Spánok“ pre danú miestnosť. Týmto sa natrvalo zmenia teploty, kým ich rovnakým spôsobom znova nezmeníte.
  3. Zmeňte teploty.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.