Ako zistím spotrebu energie termostatu?

Spotrebu energie v kWh pre aktuálny termostat nájdete pod položkou [Thermostat information] (Informácie o termostate).

Spotreba sa udáva:

  • Za posledných 7 dní
  • Za posledných 30 dní
  • Celková spotreba

Ako sa resetuje termostat?

Termostat sa dá resetovať nasledujúcim spôsobom:

  1. Stlačte a na 5 sekúnd podržte ovládacie tlačidlo a šípku hore na termostate.
  2. Keď displej na termostate zhasne – stlačením zeleného ovládacieho tlačidla potvrdíte celkové resetovanie.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.