Ako vypnem termostat?

Termostat sa dá vypnúť z daného termostatu aj prostredníctvom aplikácie. Keď je termostat VYPNUTÝ, zobrazuje sa iba zelené ovládacie tlačidlo.

Termostat: Stlačte a na 5 sekúnd podržte ovládacie tlačidlo.

Aplikácia: Vyberte možnosť [Advanced settings] (Rozšírené nastavenia) pre príslušný termostat, prejdite do dolnej časti a stlačte [ON/OFF] (Zapnúť/Vypnúť).

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.