Čo sa zobrazí na termostate, keď sa dotknem predného panela?

Keď sa dotknete jednej zo šípok alebo ovládacieho tlačidla, zobrazí sa aktuálna teplota v miestnosti.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.