Odporúčané nastavenie Wi-Fi/smerovača na používanie s termostatom Danfoss ECtemp Smart

Parameter Hodnota Komentáre
SSID Akékoľvek jedinečné meno  
Skryté Deaktivovať  
Frekvencia (*) 2.4 GHz Termostat Danfoss ECtemp Smart podporuje len frekvenciu 2,4 GHz.
Režim 2,4 GHz (*) 802.11b/g/n Nepoužívajte režim Iba N.
Zabezpečenie (*) Osobné WPA2 (AES) Nepoužívajte zmiešaný režim WPA/WPA2.
Kanál (*) Pevný (kanál 1,6 alebo 11) Použite jeden z kanálov (1,6 alebo 11) s najmenším rušením.
Šírka kanála 2,4 GHz (*) 20 MHz Nepoužívajte frekvenciu 40 MHz
Autentifikácia alebo filtrovanie adresy MAC. Deaktivovať  
DHPC Aktivovať Len jeden server DHCP na jednu sieť.
Použité porty 80 a 443  

 (*) Kľúčové nastavenia

– Pozrite si dokumentáciu k smerovaču Wi-Fi, kde nájdete postup na aktualizáciu vašich nastavení.

– WPA2 Personal je momentálne najsilnejšia forma zabezpečenia ponúkaná produktmi Wi-Fi a odporúčame ho všetkým používateľom.

Danfoss ECtemp Smart používa Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz a ostatné zariadenia v domácnosti využívajúce rovnaké frekvenčné pásmo 2,4 GHz môžu rušiť vašu sieť Wi-Fi. Skúste vypnúť všetky produkty, ktoré by mohli rušiť bezdrôtové Wi-Fi pripojenie, ako sú napríklad:

  • Bezdrôtové telefóny
  • Poplašné systémy s izbovými IR snímačmi
  • Detské monitorovacie zariadenia
  • Mikrovlnné rúry
  • Zariadenia Bluetooth
  • Bezdrôtové audio/video zariadenia
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.