Nemám žiadne spojenie s mojím termostatom Danfoss ECtemp Smart.

 • Skontrolujte svoj smartfón alebo zariadenie

V prípade straty spojenia s aplikáciou Danfoss ECtemp Smart App skontrolujte, či je vaše zariadenie (smartfón) pripojené – na obrazovke sa zobrazí upozornenie „lost connection“ (strata spojenia). Postupujte podľa pokynov v hlásení zariadenia na obnovenie spojenia so sieťou.

 • Skontrolujte pripojenie vášho termostatu Danfoss ECtemp Smart.

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu občas spôsobiť výpadok pripojenia vášho termostatu Danfoss ECtemp Smart. Pred riešením problémov s vašou domácou sieťou by ste si mali overiť, či problém nie je spôsobený jedným z nasledujúcich bežných faktorov:

 1. Výpadok internetového pripojenia vo vašej domácnosti.
 2. Výpadok elektrického prúdu vo vašej domácnosti.
 3. Problém so smerovačom Wi-Fi.

Otestovať ho môžete tak, že si overíte, či sa dá váš telefón pripojiť k internetu prostredníctvom rovnakej siete Wi-Fi.

Ak problémy stále pretrvávajú – pozrite si nasledujúce kroky riešenia problémov:

 1. Reštartujte smerovač Wi-Fi a/alebo prístupový bod.
 2. Skontrolujte parametre smerovača – v tabuľke nižšie sú uvedené odporúčané nastavenia pre Danfoss ECtemp Smart.
 3. Skúste pripojiť termostat Danfoss ECtemp Smart k mobilnému aktívnemu bodu použitím vášho smartfónu.
 4. Reštartujte aplikáciu Danfoss ECtemp Smart
 5. Skontrolujte rušenie na frekvencii 2,4 GHz – podrobnejšie informácie o typoch zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie signálu, nájdete nižšie.
 6. Skontrolujte rodičovskú zámku na vašom smerovači Wi-Fi/prístupovom bode a ďalšie nastavenia brány Firewall (pozrite si dokumentáciu k vášmu smerovaču Wi-Fi a zistite, či je táto funkcia vo vašej sieti aktivovaná, a ako môžete vylúčiť termostat Danfoss ECtemp Smart z týchto obmedzení).
 7. Aktualizujte firmvér vášho prístupového bodu alebo smerovača Wi-Fi.
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.