Danfoss ECtemp Smart-app - Lisensavtale for sluttbruker og ansvarsfraskrivelse.

Danfoss ECtemp Smart-app - Lisensavtale for sluttbruker og ansvarsfraskrivelse.

1. Lisens
Denne lisensavtalen for sluttbruker og ansvarsfraskrivelsen («Avtalen») er inngått mellom Danfoss A/S eller deres datterselskaper (omtalt som «Danfoss») og deg som sluttbruker («Du» eller «Brukeren»). I denne Avtalen betyr «Datterselskaper» en enhet som er direkte eller indirekte kontrollert av Danfoss A/S enten via andeler eller stemmer.

Når du godtar denne Avtalen, gir Danfoss deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri, verdensomspennende lisens («Lisensen») til å installere og bruke Danfoss ECtemp Smart-appen («Applikasjonen»), for Brukerens anvendelse på alle enheter som Brukeren eier eller kontrollerer. Denne lisensen gis under forutsetning av at Brukeren godtar følgende:
a) Vilkårene i denne avtalen
b) Danfoss' Vilkår for bruk (tilgjengelig på www.Danfoss.com)
c) Danfoss' Personvernpolicy (tilgjengelig på www.Danfoss.com).

2. Samtykke til bruk av data
Ved å installere og bruke Applikasjonen godtar du at Danfoss kan innhente, bruke, registrere og lagre informasjon om dine oppvarmingsbehov, brukerinnstilte temperaturer, IP-adresser, programvare- og maskinvareattributter, tilkoblingsfeil og brukerinteraksjon. Slik informasjon brukes av Danfoss til å forbedre standardinnstillinger og Applikasjonens funksjon.

3. Eiendomsrett
Denne Lisensen og Applikasjonen inneholder proprietær informasjon som eies av Danfoss og som er beskyttet av gjeldende lover om intellektuell eiendom. Unntatt der det er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet, skal slik Danfoss-informasjon ikke
i. brukes til andre formål enn det som samsvarer med denne Avtalen,
ii. kopieres eller reproduseres i noen form
iii. endres, leies ut, leases, selges, distribueres eller utnyttes kommersielt.

Danfoss forbeholder seg retten til å endre, midlertidig oppheve, fjerne eller deaktivere Brukerens tilgang når som helst og uten varsel. Danfoss-navnet, Danfoss-logoen og andre Danfoss-varemerker, grafikk og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Danfoss eller deres datterselskaper. Brukeren gis ingen rettigheter eller lisens med tanke på slike varemerker.

4. Komponenter fra tredjepart
Applikasjonen kan inneholde enkelte programvarekomponenter fra tredjepart («Tredjepartskomponenter») inkludert komponenter av åpen kildekode og gratis programvare, som har egen copyright og egne lisensvilkår («Tredjepartslisens») En liste med inkluderte Programvarekomponenter og deres respektive lisenser finnes under Åpen kildekode-lisenser.

I den utstrekning en Tredjepartslisens gir brukeren rett til å bruke, kopiere eller endre Åpen kildekode-komponenter som er bredere eller smalere enn rettighetene som gis i denne avtalen, skal slike rettigheter ha forrang foran rettighetene og restriksjonene som er gitt i denne Avtalen, kun for slike Tredjepartskomponenter.

5. Garantifraskrivelse
Denne Lisensen gis på «som den er»- og «som tilgjengelig»-basis for det tiltenkte formålet som fastsatt utelukkende av Danfoss, og all bruk finner sted på Brukerens egen risiko. Applikasjonen og resultatene og informasjonen som genereres av den kan ikke erstatte teknisk rådgivning, og må kontrolleres av brukeren. De utgjør ikke løfter, og skal ikke regnes som nøyaktige data eller analyser.

Danfoss fraskriver seg alle garantier og betingelser med tanke på Applikasjonen, uttrykt, implisitt eller lovmessig pålagt, inkludert, men ikke begrenset til salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for en bestemt oppgave, nøyaktighet og brudd på tredjeparts rettigheter. Danfoss garanterer ikke at Applikasjonen oppfyller dine krav eller at bruken av den vil være uavbrutt eller feilfri.

6. Ansvarsbegrensning
I den utstrekning det ikke er forbudt ved lov, skal Danfoss ikke under noen omstendighet være ansvarlig for direkte, spesiell, indirekte eller følgeskade, inkludert uten begrensning skade på eiendom, tap av besparelse eller fortjeneste eller tap av data som følge av bruk av Applikasjonen.

7. Diverse
Lisensen blir umiddelbart avsluttet hvis Brukeren bryter noen av betingelsene i denne Avtalen. Danfoss kan avslutte Lisensen etter egen vurdering uten forvarsel.

Denne Avtalen og Lisensen er underlagt dansk lov. Eventuell tvist som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal prøves eksklusivt for dansk rett.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.