Wi-Fi-nettverket vises ikke

Prøv å søke etter Wi-Fi-nettverket en gang til.

Hvis det ikke fungerer, kan det være at nettverket ditt er skjult. Se i så fall bruksanvisningen for Wi-Fi-ruteren for å finne ut om Wi-Fi-nettverket ditt er skjult (SSID Broadcast deaktivert) og hvordan du gjør Wi-Fi-nettverket synlig (SSID Broadcast aktivert).

Når du har utført dette trinnet, kan du koble din Danfoss ECtemp Smart til Wi-Fi-nettverket som beskrevet i denne artikkelen: Hvordan legger jeg til Danfoss ECtemp Smart-appen i min Danfoss ECtemp Smart-termostat?

Når Danfoss ECtemp Smart-termostaten er koblet til Wi-Fi-nettverket, kan du skjule Wi-Fi-nettverket igjen hvis du ønsker det, ved å følge beskrivelsen i bruksanvisningen for Wi-Fi-ruteren.

Hvis du er usikker på hvordan du konfigurerer Wi-Fi-ruteren, anbefaler vi å kontakte ruterleverandøren.

I svært sjeldne tilfeller kan det forekomme at Wi-Fi-nettverket ikke vises på grunn av den valgte frekvensen på Wi-Fi-ruteren.

Danfoss ECtemp Smart-termostaten støtter Wi-Fi-rutere som bruker frekvensen 2,4 GHz. De fleste Wi-Fi-rutere som støtter 5 GHz har også støtte for 2,4 GHz som standard, for å sikre bredest mulig kompatibilitet med Wi-Fi-produkter. Se bruksanvisningen for ruteren for å finne ut mer om hvilke frekvenser den støtter.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.