Miten löydän Wi-Fi-salasanani?

Wi-Fi-salasana löytyy yleensä reitittimen tarrasta tai esitteestä. Tämä on vakiokäytäntö useimmilla internetpalvelun tarjoajilla. Jos Wi-Fi-salasanaa ei löydy, ota yhteys internetpalvelun tarjoajaan ja kysy Wi-Fi-salasanaa.

Internetpalveluntarjoajasi voi ehdottaa, että nollaat reitittimen manuaalisesti tehdasasetuksiin ja asetat Wi-Fi-verkon uudelleen seuraamalla reitittimen käyttöoppaan ohjeita. Huomaa, että sinun ei missään oloissa pitäisi nollata reititintä tehdasasetuksiin, ellei reitittimen toimittaja ilmoita, että niin voi tehdä.

Jos sinulla ei enää ole reitittimen käyttöopasta, se löytyy todennäköisesti internetistä. Aloita etsimällä mallin nimi ja numero reitittimestä ja etsi sitten internetistä hakusanoilla "<mallin nimi numero> käyttöopas". Huomaa, että jos nollaat reitittimen, kaikkien siihen yhteydessä olleiden laitteiden pitää ehkä muodostaa yhteys Wi-Fi-verkkoon uudelleen.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kommentointi on poistettu käytöstä.