Как да изключа терморегулатора?

Терморегулаторът може да се изключи, както от мобилното приложение, така и от самия терморегулатор. Когато е изключен, на терморегулатора се показва само контролния бутон светещ в зелено.

Изключване през терморегулатора : Натиснете и задръжте контролния бутон за 5 секунди.

Изключване през мобилното приложение : Изберете [Разширени настройки] за конкретния терморегулатор и най-отдолу на страницата изберете [Вкл. / Изкл.]

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Статията е затворена за коментари.